moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Wodowanie monografii

Wodowanie monografii pt. Bezpieczeństwo w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej podczas przeładunku materiałów wybuchowych na ORP Błyskawica.

We wtorek 26 lutego 2019 roku, na pokładzie historycznego niszczyciela okrętu – muzeum ORP „Błyskawica” (Skwer Kościuszki w Gdyni) w Salonie Kaprów odbyło się uroczyste wodowanie książki pod tytułem „Bezpieczeństwo w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla  gospodarki narodowej podczas przeładunku materiałów wybuchowych”, której autorem jest kmdr por. dr Mirosław Chmieliński – nauczyciel akademicki z AMW.

Uroczystość wodowania książki swoją obecnością zaszczycili: Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej kmdr dr hab. Jarosław Teska prof. AMW, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski wraz z małżonką Panią Mieczysławą – matką chrzestną wodowanej książki, były Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Andrzej Królikowski prof. nadzw. AMW, Prezes Pol-Mare Sp. z o.o. Sp. k. kpt. ż.w. Krzysztof Pałucha,  Dyrektor operacyjny DCT Gdańsk S.A. mgr inż. Grabowski Jacek, Menedżer ds. Rozwoju operacyjnego DCT Gdańsk S.A. Karol Moszyk, kmdr por. dr hab. Bartłomiej Pączek wydawca monografii oraz przyjaciele, współpracownicy i rodzina autora, a Dowódca ORP Błyskawica kmdr por. Walter Jarosz, powiedział że stało się faktem i już tradycją, że marynistyczne książki promowane są na tym okręcie.

kmdr ppor. mgr inż. Jacek Zalewski – autor projektu graficznego okładki monografii przedstawił sylwetkę autora monografii, zwracając szczególną uwagę na jego drogę naukową i karierę wojskową. Zwrócił też uwagę,że recenzent wydawniczy dr hab. Adam Radomyski, prof Lotniczej Akademii Wojskowej – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW z Dęblina podkreślił w recenzji, że Autor w recenzowanej monografii dokonuje nie tylko teoretycznych rozważań naukowych, ale w umiejętny i logiczny sposób przekłada je na praktykę przeładunku materiałów wybuchowych w wybranych portach morskich mających podstawowe znaczenie dla gospodarki narodowej….. Dużą wartość merytoryczną posiadają przedstawione przez Autora przykłady wybranych elementów modelu planistycznego i realizacyjnego, tj. przedsięwzięcia podejmowane dla zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa przeładunku materiałów wybuchowych oraz procedury powiadamiania o zdarzeniach lub zagrożeniu.

Ponadto kmdr ppor. mgr inż. Jacek Zalewski  przedstawił fragment recenzenta wydawniczego dr hab. Andrzeja Bursztyńskiego, prof. Akademii Marynarki Wojennej, który dokonał następującej konstatacji: Monografia stanowi oryginalny i autorski materiał, przygotowany na podstawie wieloletniej praktyki dr. Mirosława Chmielińskiego. Dotychczasowe kwalifikacje i doświadczenie w zakresie doradztwa i pełnienia roli eksperta w transporcie towarów niebezpiecznych oraz dorobek naukowo-badawczy Autora pozwalają na sformułowanie tezy o merytorycznej dojrzałości do napisania monografii na ten temat. Autor legitymuje się bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa w transporcie materiałów wybuchowych oraz głęboką i aktualną wiedzą w tym zakresie. Poziom kompetencji merytorycznych i stopień przygotowanie Autora do pracy nad taką monografią oceniam bardzo wysoko, a zamysł jej napisania bardzo pozytywnie. 

Następnie ceremonii symbolicznego aktu „wodowania” książki dokonała Pani Mieczysława Piotrzkowska  i zgodnie z tradycją chrztu dokonała go czerwona różą. Samo „wodowanie”  rozpoczęło się pokropieniem czerwoną różą umoczoną w kieliszku szampana i poprzez wypowiedzenie tradycyjnej formułki chrztu:

Płyń w szeroki świat poprzez morza, oceany, zatoki i porty.  Przemierzaj lądy znane i nieznane po to, aby chwała polskiej gospodarki morskiej dotarła do każdego miejsca na świecie. Niech wszystkie pokolenia poznają jej znaczenie dla Naszej Ojczyzny. Dotrzyj do każdego okrętu, statku i każdego domu, aby załogom i mieszkańcom nieobce były sprawy gospodarki morskiej w polskich portach morskich. Zajrzyj do bibliotek i szkół. Pokaż najważniejsze sprawy zapewniające bezpieczeństwo ładunków niebezpiecznych na terenie polskich portów morskich, które na papierze utrwalił autor książki kmdr por. dr Mirosław Chmieliński.

kmdr ppor. mgr inż. Jacek Zalewski  zwrócił też uwagę, że przewóz ładunków niebezpiecznych jest szczególnym rodzajem transportu i podlega on określonym przepisom prawnym, spełniając i przestrzegając szereg określonych wymagań. Bezpieczeństwo tego typu przewozów, zależne jest od właściwej organizacji jego przewozu i maksymalnego zaangażowania uczestników całego procesu. Zwodowana w dniu dzisiejszym książka na ponad 200 stronach zawiera również materiał ilustracyjny, a przedstawione w monografii modelowe rozwiązanie w zakresie przeładunku materiałów wybuchowych w porcie morskim jest rozwiązaniem interesującym i na jego podstawie można sformułować propozycje w zakresie systemowego rozwiązania tej kwestii w praktyce. Uzasadniając temat i potrzebę podjęcia badań, można zauważyć, że niebezpieczeństwo związane z przeładunkiem materiałów niebezpiecznych w portach morskich wymaga wypracowania racjonalnych i skutecznych rozwiązań. Zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa portów morskich oraz portowych terminali staje się obecnie w aspekcie występowania wielu różnorodnych zagrożeń, jednym z zadań strategicznych dla zarządów portów i kierownictw terminali zlokalizowanych w portach.

Działania na rzecz bezpieczeństwa portów, obejmują nie tylko przestrzenie portowe, ale mają także zasięg: lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy. Powoduje to, że stanowią one ważny element ogólnej koncepcji bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Problematyka zapewnienia rozwoju polskich portów morskich i bezpieczeństwa w portach morskich, a w tym bezpieczeństwa infrastruktury portowej i transportowej jest ściśle związana z dostosowaniem ich usług portowych do obrotu towarowego z wykorzystaniem nowych technologii przewozowych. Zaburzenia w pracy portów mogą prowadzić do zachwiania równowagi, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w ujęciu krajowym i regionalnym. Natomiast niewłaściwe podejście do kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w procesie transportu towarów może być przyczyną zdarzeń czy sytuacji kryzysowych.

Na zakończenie uroczystości wodowania książki kmdr por. dr Mirosław Chmieliński podziękował Wydawnictwu BP, które współpracuje z Akademią Marynarki Wojennej i wydaje coraz lepsze, jeśli idzie o jakość książki, a dziękując również gościom za przybycie zapowiedział, że w następnym roku odbędzie się podobna ceremonia na pokładzie ORP „Błyskawica” ponieważ w przygotowaniu jest kolejna książka.

W związku z tym, że uroczystość odbywała się na pokładzie okrętu – muzeum ORP „Błyskawica” wręczono również legitymacje członkowskie oraz odznaki pamiątkowe nowym członkom Towarzystwa Przyjaciół Okrętu Muzeum „Błyskawica”, a byli to: Krzysztof Pałucha, Jerzy Bodzak, Kazimierz Bielecki, Witold Pupka-Lipiński oraz Mirosławowi Chmielińskiemu, któremu przekazano też legitymacje członkowskie dla podchorążych II i III roku Akademii Marynarki Wojennej AMW. Ponieważ ORP „Błyskawica” w dalszym ciągu wliczana jest w skład jednostek Marynarki Wojennej RP, Towarzystwo realizuje swoje cele we współdziałaniu z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Celem działalności towarzystwa jest zachowanie dla przyszłych pokoleń bezcennej pamiątki narodowej, jakim jest ORP „Błyskawica”, jedyny i ostatni polski okręt z okresu drugiej wojny światowej.

Nota biograficzna autora

kmdr por. dr Mirosław Chmieliński - absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest wieloletnim nauczycielem akademickim Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW. Pierwsze doświadczenia związane z bezpieczeństwem eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych ukształtowała 9-letnia służba na stanowisku Szefa Służb Technicznych, zastępcy dowódcy ds. technicznych w Jednostki Wojskowej 2521 w Ustce.

Jeszcze podczas służby w 9 Dywizjonie artylerii przeciwlotniczej (9 daplot) w Ustce rozpoczął aktywną działalność racjonalizatorską w resorcie obrony narodowej, która została doceniona uzyskaniem tytułu Nowator Wojska Polskiego oraz odznaki i tytułu Racjonalizatora Wojskowego, a decyzją MON został wyróżniony odznaką i tytułem Zasłużony Racjonalizator Wojskowy. Od 5 lat pełni obowiązki audytora wiodącego w AMW procesów kształcenia, działalności naukowo-badawczej i zarządzania zasobami. Ważną częścią pracy naukowo-dydaktycznej w AMW stanowiło kierowanie oraz udział w krajowych projektach badawczych. Natomiast doświadczeniami wnoszącymi wiele w rozwój naukowy, był udział w komitetach organizacyjnych i radach naukowych oraz aktywny udział w kilkudziesięciu konferencjach i seminariach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym Główny nurt działalności badawczej po uzyskaniu stopnia naukowego doktora  ukierunkowany został w stronę zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu materiałów wybuchowych w portach morskich. Działalność promotorska, opieka naukowa nad studentami oraz opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego zaowocowała objęciem funkcji promotora pomocniczego w trzech przewodach doktorskich, będących w toku realizacji oraz wypromowaniem 10 licencjatów, 5 inżynierów oraz 3 magistrów. Wyniki pracy naukowo-badawczej zawarte zostały w publikacjach w czasopismach naukowych ujętych na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obejmowały autorstwo: 1 monografii - samodzielnie, 1 monografii – współautorstwo, 36 artykułów w czasopismach naukowych, w tym 3 anglojęzyczne, 9 rozdziałów w wydawnictwie zbiorowym – współautorstwo.

red. PZ

autor zdjęć: Krzysztof Miłosz/AMW

dodaj komentarz

komentarze


Admirał Bauer nowym szefem Komitetu Wojskowego NATO
 
Pierwsze zwycięstwo Rotmistrza
Holenderski dar dla muzeum w Dęblinie
Polska stawia na fregaty Miecznik
Course on Diplomacy
Ćwiczenia, szczepienie i odlot do Afganistanu
Flaga, flaga państwowa, barwy narodowe – biało-czerwony przewodnik
Kuźnie oficerskich kadr
Rumuński „Scorpion Spring”
Bój o czarną perłę w koronie
„Czajka” po udanej operacji
Walka z niewidzialnym wrogiem
Terytorialsi szkolą instruktorów BSP
Szczepimy się
BME pod znakiem „Miecznika”
Wspólny wysiłek
„Rudy” – bohater Szarych Szeregów
„Łucznik” łączy siły z naukowcami
Misje kształtują charakter
Kiedy będzie gotowy raport podkomisji smoleńskiej?
Kulisy wyzwolenia obozu w Holiszowie
Sto sekund do zagłady
AFN znów w oktagonie
MON robi zakupy amunicji
Śląskie salwy
Kto otrzyma Buzdygana?
Ruszyły zapisy na kolonie dla dzieci żołnierzy
Tygrysi zlot myśliwców
Wojskowa gala MMA „Walkę mamy we krwi”
Błękitni po raz trzeci w Libanie
Jak wojsko walczy z pandemią
Nagroda nie tylko od dowódcy
Kolejna zmiana gotowa na misję w Rumunii
WOT szkoli snajperów
Udany weekend lekkoatletów i wioślarzy
Kurs na dyplomację
Podchorążowie ćwiczą BLOS
„Wolverine Strike” odpiera atak
Specjalsi lądują w wodzie
Pamiętaj o oświadczeniu majątkowym
Co ze sprawdzianem z WF?
Afganistan. Czas wracać do domu
„Defender Europe ‘21” – żołnierze wyjechali na poligony
Pomoc w walce z dezinformacją
To było wyzwanie dla wszystkich
„Defender” dotarł do Europy
Nowy karabin z Tarnowa
Kwalifikacja? Może w czerwcu
Medalowi żołnierze na mistrzostwach Polski w pływaniu
Walkę mamy we krwi – żołnierze pokazali moc!
Nowe książeczki wojskowe
Raki w Toruniu
Wyścig zbrojeń nie ustaje
Kara śmierci za życie Zofii
Brąz żołnierza na mistrzostwach Europy w grapplingu
UE o wspólnym bezpieczeństwie
Sto lat temu Ślązacy chwycili za broń
Polscy żołnierze rozpoczynają misję w Turcji
Budujemy infrastrukturę dla wojsk sojusznika

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Inspektorat Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO