BELLONA nr 3 / 2016


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

prof. dr hab. Adam Gwiazda
Rozbudowa arsenałów nuklearnych zagrożeniem światowego pokoju

ppłk mgr inż. Cezary Pawlak; kmdr por. mgr inż. Jarosław Keplin
Aneksja Krymu w kontekście działań hybrydowych

dr Marcin Pączek
Atak cybernetyczny jako akt pozwalający na podjęcie działań w samoobronie


SZTUKA WOJENNA

prof. dr hab. Mirosław Nagielski
Batalia pod Warszawą 1656 roku

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
Wołyńska Brygada Kawalerii w bitwie pod Mokrą (1 września 1939 roku)

ppłk dr inż. Artur Michalak
Działania nieregularne – współczesne wyzwania


DOŚWIADCZENIA

płk w st. spocz. prof. dr hab. Tadeusz Kmiecik
Sądownictwo wojskowe w Polsce Ludowej w latach 1943–1955

dr hab. Elżbieta Posłuszna
Bioterroryzm jako narzędzie masowej zagłady. Przypadki R.I.S.E i Aum Shinrikyō

prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
Problemy państw NATO i Układu Warszawskiego a bezpieczeństwo europejskie. Cz. I

dr hab. med. Agnieszka Woźniak-Kosek; płk dr chem. Artur Zdrojewski
Szczepienia przeciw grypie wśród żołnierzy zawodowych i pracowników wojska


EDUKACJA

prof. dr hab. Lech Wyszczelski; dr Aneta Niewęgłowska
Korpusy Kadetów w Polsce (1918–1939)


TECHNIKA I LOGISTYKA

kpt. dr Radosław Hennig
Infrastruktura krytyczna, SCADA i Internet jako narzędzie cyberataku

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń
Dychotomia zabezpieczenia logistycznego misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych


CZYTELNICY PISZĄ

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Konstancja Markiewicz – kobieta wielkiego przełomu

prof. dr hab. Jan Maciejewski; mgr Daria Hofman
Samorząd terytorialny i grupy dyspozycyjne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej


RECENZJE I OMÓWIENIA

dr hab. Elżbieta M. Kur, prof. UPH
W świecie pozorów
Recenzja książki Mirosława Minikiny i Beaty Gałek Kłamstwo i podstęp we współczesnym świecie, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2015

prof. dr hab. Jan Maciejewski
Kariery w Wojsku Polskim
Recenzja książki Beaty Czuby Generałowie w Wojsku Polskim, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015

BELLONA nr 2 / 2016


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

prof. nadzw. dr hab. Ryszard M. Machnikowski
Dezintegracja porządku regionalnego w Europie oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Działania psychologiczne w konfliktach nowego wieku

ppłk Dariusz Niedzielski
Zagrożenia hybrydowe. Podstawowe informacje i zdolności Sił Zbrojnych RP

płk dr Mirosław Banasik
Wojna hybrydowa w teorii i praktyce Federacji Rosyjskiej


SZTUKA WOJENNA

prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz
Polskie wojska specjalne 1951–1993

płk Jan Wojno
Dyrektywy walki a zasady sztuki wojennej

ppłk dr Przemysław Paździorek
Przyszły wymiar operacji – prognoza charakteru działań w perspektywie połowy XXI wieku


DOŚWIADCZENIA

dr hab. Iwona Pietkiewicz, kadm. w st. spocz. prof. dr hab. Antoni F. Komorowski, kmdr ppor. dr Krzysztof Nowakowski
Szkolnictwo i uczelnie polskiej Marynarki Wojennej w latach 1922–2014. Cz. II

mjr dr T. Justin Bronder
Rozwój taktyki samolotów myśliwskich Royal Air Force w latach 1914–1940. Cz. II

mgr Marta Busłowicz, płk dypl. Robert Stachurski
Ćwiczenia „Renegade/Sarex–15/II”. Zgrywanie służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe


EDUKACJA

ppłk rez. dr hab. Mariusz Kubiak, mgr Maciej Tołwiński
Kognitywny wymiar szkolenia obronnego i obronności

płk rez. dr Beata Czuba, ppłk rez. dr inż. Marek Jaworowicz
Opinie studentów WAT na temat uchodźców w Polsce


TECHNIKA I LOGISTYKA

płk dr inż. Karol Dymanowski
Broń cybernetyczna jako uzbrojenie strategiczne nowej generacji


CZYTELNICY PISZĄ

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Bohater nieistniejącej floty

płk dr hab. Stanisław Piekarski
Marsze ku czci Józefa Piłsudskiego organizowane w latach 1926–1939 na trasie Warszawa–Sulejówek i Sulejówek–Warszawa

mgr Maciej Tołwiński
Wojna i bezpieczeństwo militarne w teorii i metodologii


RECENZJE I OMÓWIENIA

prof. dr hab. Józef Smoliński
O zdobywcach Monte Cassino inaczej
Recenzja książki Jakuba Żaka Nie walczyli dla siebie. Powojenna odyseja 2. Korpusu Polskiego. Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2014

mgr Paweł Wołosz
Szkoła Rycerska
Recenzja książki Szkolnictwo wojskowe I Rzeczypospolitej. 250. rocznica powołania Szkoły Rycerskiej, Wojciech Włodarkiewicz. (red.), Redakcja Wydawnictw Naukowych Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2015

BELLONA nr 1 / 2016


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

prof. dr hab. Janusz Symonides
Nowa doktryna morska Federacji Rosyjskiej

prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek
Problemy nauk o bezpieczeństwie

prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Dynamika wojny hybrydowej na Ukrainie

kmdr por. rez. dr Bohdan Pac
Integracja wojny informacyjnej i hybrydowej w konfliktach międzynarodowych

gen. dyw. rez. prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Załęski
Współczesne migracje ekonomiczne czy broń demograficzna celowo użyta przeciwko Europie?


SZTUKA WOJENNA

płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Wizje wojen po rozpadzie dwubiegunowego systemu polityczno-militarnego świata. Cz. II

płk w st. spocz. prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Taktyka 1 Dywizji Pancernej podczas walk o Europę Zachodnią w latach 1944–1945

ppłk dr inż. Wojciech Robert Więcek
O zaskoczeniu i przewadze w obronie


DOŚWIADCZENIA

dr Iwona Pietkiewicz, kadm. w st. spocz. prof. dr hab. Antoni F. Komorowski, kmdr ppor. dr Krzysztof Nowakowski
Szkolnictwo i uczelnie polskiej Marynarki Wojennej w latach 1922–2014. Cz. I

prof. dr hab. Czesław Grzelak
Geneza artylerii „ludowego” Wojska Polskiego

dr Łukasz Jureńczyk
Narkobiznes w Afganistanie

mjr dr T. Justin Bronder
Rozwój taktyki samolotów myśliwskich Royal Air Force w latach 1914–1940. Cz. I

płk dr inż. Jacek Narloch, ppłk dr inż. Norbert Świętochowski
Rozpoznanie obrazowe w artylerii


TECHNIKA I LOGISTYKA

prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik
Rozwój przemysłu lotniczego w przedwojennej Polsce

kpt. dr Radosław Hennig
Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. II. Sektor komunikacyjny


CZYTELNICY PISZĄ

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Późna chwała mata Jamesa Josepha Magennisa


RECENZJE I OMÓWIENIA

mgr Mariusz Samp
Młodzi badacze o historii wojskowej
Recenzja książki Polityka innymi środkami. Studia z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, M. Franz (red.), Napoleon V, Oświęcim 2014

BELLONA nr 4 / 2015


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz
Interwencje/wojny Zachodu – cele i strategie

prof. dr hab. Bogdan M. Szulc
Bezpieczeństwo i obronność jako przedmiot nauki

prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Bezpieczeństwo społeczeństwa konsumpcyjnego. Kierunek projekcji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej

gen. dyw. rez. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Załęski
Dron – partner czy intruz w przestrzeni powietrznej


SZTUKA WOJENNA

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
Nocne natarcie związku taktycznego Wojska Polskiego na przykładzie bitwy pod Jaworowem

płk w st. spocz. dr Andrzej Przedpełski
Zarys ewolucji myśli wojskowej i szkolenia w lotnictwie polskim (1918–2000)


DOŚWIADCZENIA

prof. dr hab. Czesław Grzelak
Aspekty narodowe i szkoleniowo-bojowe Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943–1945

płk dr hab. nawig. Eugeniusz Cieślak
Szkolenie personelu latającego Sił Zbrojnych RP w świetle doświadczeń innych państw

ppłk dr Andrzej Wszendyrówny
Płk pil. obs. Szczepan Ścibior – komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie


EDUKACJA

ppłk dr n. hum. inż. Marcin Liberacki
Problematyka stresu bojowego żołnierzy kontyngentu w Afganistanie. Wymiar jednostkowy i społeczny


TECHNIKA I LOGISTYKA

kpt. dr Radosław Hennig

Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. I. System energetyczny


CZYTELNICY PISZĄ

mgr Daria Hofman
Wielokulturowość – wymóg czy zagrożenie współczesności?


RECENZJE I OMÓWIENIA

prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Nowa książka o Pomorzu Zachodnim
Recenzja książki Józefa Smolińskiego, Michała Trubasa, Jana Sarniaka i Radosława Gila Z najnowszych dziejów wojskowości Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Naukowe PAT, Warszawa 2015

Strona:  1  2  3  4  5  6  7 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO