KWARTALNIK BELLONA 1/2019

Kup w naszym sklepie   


Bezpieczeństwo i obronność
Col Adam Kubiak
Waiting for the US Grand Strategy on China. A Summary of Findings and Recommendations of the US-China Security Review Commission in 2002-2018


ppłk dr inż. Andrzej Soboń, por. mgr Marzena Pietruniak
Public Perception of Immigration


Sztuka wojenna
dr hab. Wojciech Horyń
Wojska obrony terytorialnej w czasie niemilitarnych zdarzeń nadzwyczajnych


Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych
ppłk dr inż. Radosław Bielawski
Środki hipersoniczne jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Analiza stanu badań


Edukacja
mgr Małgorzata Zawadzka
Źródła i ewolucja szwedzkiego systemu bezpieczeństwa informacyjnego


prof. dr hab. inż. Zbigniew Ścibiorek
Wojska obrony terytorialnej – uwarunkowania i wyzwania


Technika i logistyka
mgr Tomasz Edyko
Zaopatrywanie w środki materiałowe techniką spadochronową

KWARTALNIK BELLONA 4/2018

Kup w naszym sklepie 

 

Bezpieczeństwo i obronność

Lt Gen Sławomir Wojciechowski, PhD
State Strategies in Contemporary Poland. Role, Importance, Needs

 

płk dr hab. Dariusz Majchrzak
O zarządzaniu kryzysowym inaczej. Zarządzanie kryzysowe czy zarządzanie bezpieczeństwem?

 

ppłk dr Sławomir Piotrowski
Stanowiska wybranych państw wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej

 

Sztuka wojenna

ppłk dr inż. Dariusz Szkołuda, płk dr inż. Marek Strzoda
Synchronizacja działań w procesie dowodzenia wojskami

 

Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych

ppłk dr inż. Dariusz Szkołuda
Uproszczona procedura planowania działań w wojskach lądowych i wojskach obrony terytorialnej

 

Edukacja

kpt. dr Daniel Michalski
Nowe technologie szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony

 

Technika i logistyka

płk w st. spocz. pil. dr hab. Bronisław Galoch
Perimeter – rosyjski awaryjny kanał łączności

 

„Bellona” II RP 1918–1939

gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski
Organizacya wojska dawniej a dziś (1918 r.)

 

Omówienia, recenzje, sprawozdania

płk dr hab. Juliusz Tym
Polska sztuka wojenna na łamach „Bellony” w latach 1918–1939

dr Piotr Lewandowski
Niegdysiejsze wojny przyszłości
Marek Wrzosek, Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Fronda, Warszawa 2018, ss. 397

KWARTALNIK BELLONA 3/2018

 

Bezpieczeństwo i obronność
Col Adam Kubiak
The Middle Kingdom as depicted in the US Strategic Documents in 2010–2019

 

płk mgr Marek Borys
Rozszerzenie Szanghajskiej Organizacji Współpracy z perspektywy państw Azji Centralnej

 

płk rez. dr Beata Czuba
Bezpieczeństwo socjalne Polaków

 

mgr Dominik Flisiak

Działalność członków paramilitarnej organizacji Irgun Cwai Leumi w Polsce w latach 1945–1948

 

Sztuka wojenna

prof. Christopher Bassford
Uwagi o kategoriach wojny w O wojnie Clausewitza. Część II (tłum. mgr S. Górka)

 

Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Użycie kierowanych pocisków rakietowych przez podmioty niepaństwowe przeciwko jednostkom pływającym we współczesnych konfliktach zbrojnych

 

Edukacja

płk rez. dr inż. Lech Drab
100 lat polskiej dyplomacji wojskowej

 

Technika i logistyka

mjr mgr inż. nawig. Sylwester Lubiejewski
Planowanie oraz organizowanie wysuniętego punktu uzbrajania i tankowania śmigłowców (FARP) w działaniach bojowych Sił Zbrojnych RP


„Bellona” na emigracji 1940–1964

mjr dypl. Marian Chodacki
Kilka słów o Gdańsku (1941 r.)

 

Omówienia, recenzje, sprawozdania

prof. dr hab. Andrzej Ciupiński
Narody słowiańskie w walce o niepodległość
Andrzej Krzak, Wielka Wojna na Bałkanach. Działania militarne i polityczne podczas I wojny światowej 1914–1918. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, Częstochowa 2018, s. 528

KWARTALNIK BELLONA 2/2018

 

Bezpieczeństwo i obronność

płk rez. dr inż. Lech Drab

PESCO wyzwaniem dla Polski czy wzmocnieniem jej bezpieczeństwa?

 

prof. dr hab. Adam Gwiazda
Więcej konfliktów zbrojnych, mniej wojen w latach 1989–2014

 

Sztuka wojenna

prof. Christopher Bassford
Uwagi o kategoriach wojny w O wojnie Clausewitza. Część I (tłum. mgr S. Górka)

 

Praktyka i doświadczenia użycia sił zbrojnych

mjr mgr inż. nawig. Sylwester Lubiejewski
Kierunki rozwoju lotnictwa wojsk lądowych

 

kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz
Operacje na akwenach ścieśnionych i płytkowodnych w ujęciu COE CSW Kilonia. Perspektywy współpracy z AMW w Gdyni

 

mgr Marlena Pokrzywińska
Zjawisko najemnictwa w czasie wojny na Ukrainie

 

Edukacja

płk w st. spocz. dr Mieczysław Usydus
Zarys teorii działań nieregularnych i ewolucja pojęcia tych działań w polskiej myśli wojskowej na przełomie wieków. Analiza krytyczna

 

Technika i logistyka

płk dr inż. Norbert Świętochowski
Rażenie nieśmiercionośne w działaniach wojskowych

 

„Bellona” II RP 1918–1939

kpt. pil. Stanisław Karpiński
Taktyka walki powietrznej (1922 r.)

 

Omówienia, recenzje, sprawozdania

dr Czesław Marcinkowski
Symbolika uczestników działań poza granicami państwa
Zdzisław Sawicki, Jan Strynowicz, Żołnierz polski w działaniach poza granicami państwa. Ordery i odznaczenia, odznaki i oznaki pamiątkowe, Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa,
Warszawa 2016

 

dr Piotr Lewandowski
Wyzwania i problemy w procesie kształcenia oficera Rzeczypospolitej Polskiej
Raport z konferencji naukowej Wyzwania i problemy w procesie kształtowania etosu oficera RP w dobie profesjonalizacji i modernizacji sił zbrojnych

Strona:  1  2  3  4  5  6  7 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO