Remont ORP „Lublin” z poślizgiem. Są kary

wtorek, 26 stycznia 2021

Za opóźnienie na obecnym, trzecim, etapie remontu okrętu transportowo-minowego ORP „Lublin” Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. poniosła karę w wysokości ponad pół miliona złotych – poinformował wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz w odpowiedzi na interpelację posłów opozycji. Według nowego harmonogramu okręt powinien opuścić doki do 15 marca 2021 roku.

ORP „Lublin” jest jednym z pięciu okrętów transportowo-minowych projektu 767, które wchodzą w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Jednostka została zaprojektowana pod koniec lat 80. w gdańskiej Stoczni Północnej. Ma wyporność 1674 ton i ponad 95 metrów długości. Może zabrać na pokład i – dzięki specjalnemu trapowi – wyładować na brzeg lub w jego pobliżu 9 czołgów lub 17 samochodów oraz 135 żołnierzy desantu. Okręty projektu 767, czyli typu Lublin, bo jednostka użyczyła nazwy całej klasie, są przystosowane również do stawiania morskich min.

Ponieważ ORP „Lublin” wszedł do służby w 1989 roku, jako pierwszy spośród okrętów 767 (pozostałe to ORP „Gniezno” i ORP „Kraków” – 1990 rok, ORP „Poznań” i ORP „Toruń” – 1991). Decyzja o przeprowadzeniu remontu jednostki zapadła w 2017 roku, a modernizacja miała obejmować m.in. unowocześnienie napędu i systemów łączności oraz nawigacji.

Warty ponad 90 mln złotych kontrakt zdobyła Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. Zgodnie z podpisaną w 2018 roku umową okręt miał wrócić do służby w maju 2019 roku. Niestety MSR Gryfia S.A. nie wywiązała się z tego terminu. Jednostka nadal tkwi w dokach remontowych.

Jak poinformował kilka dni temu wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, w odpowiedzi na interpelację posłów PSL: Marka Biernackiego i Jarosława Rzepy, prace naprawcze przy „Lublinie” powinny się zakończyć do 15 marca 2021 roku, a za opóźnienia na ich wykonawcę nałożono kary finansowe.

„W 2020 r. zamawiający naliczył kary umowne za nieterminowe zakończenie prac 1 podetapu III etapu, w kwocie 558 352,02 zł. Wartość ta została potrącona od wartości faktury za realizację zakresu prac zawartych w ww. podetapie” – informuje wiceszef resortu obrony. I zapowiada kolejne sankcje: „Wykonawca nie wywiązał się w terminie określonym w umowie, do 30 listopada 2020 roku, z realizacji podetapu 2 etapu III. Po otrzymaniu dokumentów rozliczeniowych przewiduje się naliczenie odpowiednich kar z tego tytułu – dodaje Wojciech Skurkiewicz.

Krzysztof Wilewski

autor zdjęć: 8 FOW