moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Wyróżnienia z okazji wojskowego święta

Wpisami do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” oraz odznaczeniami zostali uhonorowani wyróżniający się żołnierze, jednostki i instytucje wojskowe. – Dziś służba Ojczyźnie to gotowość do poświęcenia tego, co jest w życiu najważniejsze  zdrowia, a czasami nawet życia – powiedział minister obrony Tomasz Siemoniak.

Minister Tomasz Siemoniak wręcza pamiątkowy dyplom gen. dyw. Bogusławowi Packowi, rektorowi-komendantowi Akademii Obrony Narodowej.

W „Księdze Honorowej Wojska Polskiego” upamiętniane są czyny zasługujące na najwyższe uznanie, świadczące o szczególnej ofiarności i odwadze. Wpisem wyróżniane są również oddziały i instytucje wojskowe, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami w realizacji swoich zadań. W tym roku Tomasz Siemoniak wyróżnił w ten sposób osiemnastu żołnierzy oraz sześć oddziałów i instytucji wojskowych. Księga na co dzień przechowywana jest w Muzeum Wojska Polskiego.

* * * * *

Za wybitne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych w czasie pokoju, wpisem do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” zostali wyróżnieni:

Generał dywizji doktor habilitowany Bogusław Pacek
rektor – komendant Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu i działalności dydaktycznej
Generał brygady Jerzy Fryczyński
szef Sztabu Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w działalności szkoleniowej i profesjonalizacji lotnictwa wojskowego
Generał brygady Marek Mecherzyński
zastępca szefa Sztabu Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie

Wyróżniony za znaczące osiągnięcia w szkoleniu i dowodzeniu
Generał brygady pilot Włodzimierz Usarek
dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu i szkoleniu lotniczym
Pułkownik Wiesław Chrzanowski
komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w szkoleniu i dowodzeniu
Komandor Zenon Juchniewicz
komendant Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. wiceadmirała Józefa Unruga w Ustce

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w rozwoju bazy szkoleniowej Marynarki Wojennej
Pułkownik Krzysztof Kuchta
szef Oddziału Planowania i Kontroli Ruchu Wojsk Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w Warszawie

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w transporcie i ruchu wojsk
Pułkownik Wiesław Mruk
szef Sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w dowodzeniu podczas służby poza granicami państwa
Pułkownik Mieczysław Pepłoński
szef Oddziału Administracji Wojskowej Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP w Warszawie

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w budowie systemu uzupełniania Sił Zbrojnych RP oraz wdrażaniu reformy terenowych organów administracji wojskowej
Pułkownik Adam Wronecki
zastępca dowódcy – szef Logistyki Dowództwa Garnizonu Warszawa

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w organizacji logistycznego zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych

Za dokonanie czynów świadczących o ofiarności i odwadze w warunkach pełnienia czynnej służby wojskowej, a także podczas wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych oraz w przypadkach użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jak również udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych wpisem do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” zostali wyróżnieni:

zastępca dowódcy sekcji, JW Grom
starszy podoficer specjalista, JW Grom
dowódca sekcji, Zespół Bojowy B, JW Komandosów
operator, Zespół Bojowy A, JW Komandosów
śp. st. kpr. Łukasz Sroczyński
dowódca drużyny piechoty zmotoryzowanej, 12 Brygady Zmechanizowanej

Wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” pośmiertnie wyróżnieni zostali:

śp. mjr Krzysztof Woźniak
dowódca sekcji szturmowej Zespołu Bojowego, JW Grom;
śp. st. chor. Jan Kiepura
dowódca drużyny 1 batalionu strzelców podhalańskich, 21 BSP
śp. sierż. Paweł Ordyński
kierowca, 12 Brygady Zmechanizowanej

Następujące oddziały i instytucje wojskowe zostały wyróżnione wpisaniem do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych, w czasie pokoju:

12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
42 Baza Lotnictwa Szkolnego im. kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury w Radomiu
8 Kołobrzeski batalion saperów MW w Dziwnowie
Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie


* * * * *

Nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką I stopnia – za wybitne zasługi, w szczególności za czyny świadczące o ofiarności i odwadze, znaczące osiągnięcia szkoleniowe lub dydaktyczne, w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych lub uzbrojenia:

gen. dyw. rez. dr inż. Krzysztof Załęski – profesor wizytujący, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
gen. bryg. Andrzej Danielewski – szef Szkolenia Wojsk Lądowych, Dowództwo Wojsk Lądowych;
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – rektor–komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
gen. bryg. pil. Dariusz Wroński – szef Wojsk Aeromobilnych Pionu Szkolenia Dowództwa Wojsk Lądowych;
płk pil. dr Marek Bylinka – prorektor ds. wojskowych – instruktor pilot, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
płk Paweł Cieszyński – komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy;
płk Dariusz Gralik – zastępca szefa Oddziału, Departament Informatyki i Telekomunikacji MON;
płk Grzegorz Jeleński – szef Oddziału, Dowództwo 2 Korpusu Zmechanizowanego;
płk Wiesław Kałkowski – zastępca szefa Wojsk Aeromobilnych Pionu Szkolenia Dowództwa Wojsk Lądowych;
płk Jerzy Kociałkowski – zastępca szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Pionu Szkolenia Dowództwa Wojsk Lądowych;
płk Zbigniew Ruszniak – szef Operacji Powietrznych Centrum Operacji Powietrznych;
płk Andrzej Stec – zastępca szefa Zarządu Zasobów Osobowych G-1 Dowództwa Wojsk Lądowych;
płk Piotr Zieja – zastępca szefa Sztabu ds. Operacyjnych 11 Dywizji Kawalerii Pancernej;
płk Tomasz Żyto – zastępca dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON;
ppłk pil. Leszek Błach – dowódca grupy działań lotniczych, 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego;
ppłk Andrzej Dusza – szef Wydziału Transportu i Ruchu Wojsk i HNS, 3 Regionalnej Bazy Logistycznej;
ppłk Augustyn Katański – szef Regionu Wsparcia Teleinformatycznego Kraków, ZPSDiŁ – P6, Sztab Generalny Wojska Polskiego;
ppłk Dariusz Leczkowski – starszy inspektor kontroli wojskowej, Delegatura Departamentu Kontroli MON w Warszawie;
ppłk Krzysztof Matulanis – starszy specjalista, Departament Informatyki i Telekomunikacji MON;
ppłk Kazimierz Misiaszek – szef Wydziału, Wojewódzki Sztab Wojskowy Katowice;
ppłk Adam Stręk – szef Sztabu 6 Brygady Powietrznodesantowej;
ppłk Andrzej Rajczyk – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bielsku-Białej;
mjr Andrzej Bartoszuk – szef sekcji analiz zespołu rozminowania, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych;
kmdr ppor. Krzysztof Bautembach – szef sekcji logistyki (S-4), dywizjon okrętów podwodnych, 3 Flotylla Okrętów;
mjr Tomasz Ogrodniczuk – starszy oficer sekcji wychowawczej, CSWL Poznań;
chor. szt. Zbigniew Wojdak – dowódca plutonu, batalion logistyczny, 34 Brygada Kawalerii Pancernej;
chor. Krzysztof Gryglewicz – dowódca patrolu rozminowania, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań.

* * * * *

Żołnierze, którzy zostali odznaczeni Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”:

płk Wiesław Podlecki, dowódca pułku, 18 Pułk Rozpoznawczy;
kmdr Jacek Hamera, główny specjalista Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ;
ppłk Andrzej Koczorowski, dowódca batalionu, 2 Pułk Inżynieryjny;
st. chor. sztab. Arkadiusz Baranowski, kierownik sekcji, Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej.

Żołnierze, którzy zostali odznaczeni medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”:

płk Adam Wronecki, zastępca dowódcy – szef Logistyki Dowództwa Garnizonu Warszawa;
płk Cezary Balewski, komendant 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego;
płk Marek Likos, szef Oddziału Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej Dowództwa Wojsk Lądowych;
ppłk Grzegorz Antolak, starszy specjalista, ZSz – P7 – Sztab Generalny Wojska Polskiego;
st. chor. sztab. Stanisław Woźniak, starszy technik, 31 Baza Lotnictwa Taktycznego.

Brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” odznaczona została szer. Elew Kamila Wawrowska, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

MC

autor zdjęć: chor. Artur Zakrzewski / DPI MON

dodaj komentarz

komentarze


Nowy wiceminister w MON
 
Polska nie pozostanie osamotniona
Chorwacki test polskich kadetów
Szer. rez. Szymon Sajnok na podium w Madrycie
Stalin czekał i kalkulował
Cienka niebieska linia
GROM Challenge
Cztery lata LITPOLUKBRIG
Umowa na Feniksy
Natowskie brygady pod polskim dowództwem
Polscy nurkowie na Islandii
Debiuty MSPO: Mistrz misji
Spadochroniarze walczyli o tytuł mistrza Wojska Polskiego
Polscy weterani i książę Harry
Pamięć o tragedii
Walka i dyplomacja
Oko na Europę
Pięć medali żołnierzy w Mistrzostwach Polski w Półmaratonie
Stulecie 16 Dywizji Zmechanizowanej
„Górale” zdobywają miasto
Jedna misja, jeden zespół
Szykują się zmiany w wojskowych emeryturach
Sprawdzają Brutusa
Thin Blue Line
Nowelizacja ustawy o weteranach w Sejmie
„Most współpracy”, czyli polska armia bliżej NATO
Posłowie o kondycji polskiego przemysłu obronnego
Modernizacja Sokołów
Głos (z) płonącej Warszawy
Wyspecjalizowany jak nurek, wszechstronny jak zwiadowca
Rozpoczynamy nową erę
Iranian Chess Game
W Indiach mieli swój drugi dom
Samochód do desantowania
Nowa misja i nowy sprzęt
A Torn Subcontinent
Terytorialsi na wysokościach
Selekcja w pigułce
Wojsko wraca do Łomży
Festiwal Orkiestr w Mundurach
Klasy wojskowe po nowemu
Wiceprezydent USA o Polsce: jesteśmy rodziną
Podchorąży mistrzem Wojska Polskiego w szachach
„Operacja Wuhan”: Judo mężczyzn
Zapal lampkę bohaterom Września’39
Irańskie szachy
Terytorialsi – ćwiczą i pomagają
Śląskie sceny z życia
Zmiany emerytalne dla żołnierzy
Pomyślna certyfikacja PKW w Libanie
Z maratonu programowania do wojska
Dead to the World
Pylon dla śmigłowca Black Hawk
Spotkanie szefa MON z doradcą prezydenta USA
Modernizacja starów 266
Agresja sowieckiego kolosa
20 lat temu powstał Korpus Północno-Wschodni
Boxer, czyli waga ciężka na londyńskich targach

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Inspektorat Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO