moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Wyróżnienia z okazji wojskowego święta

Wpisami do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” oraz odznaczeniami zostali uhonorowani wyróżniający się żołnierze, jednostki i instytucje wojskowe. – Sytuacja wokół granic Polski wymusiła, by z największą powagą traktować sprawy bezpieczeństwa. To był rok szczególnie intensywnych ćwiczeń i ogromnego wysiłku – podkreślał minister obrony Tomasz Siemoniak.


– Jest mi niezmiernie miło spotkać się z Wami w przeddzień święta Wojska Polskiego, w przeddzień 95. rocznicy wielkiej bitwy – Bitwy Warszawskiej, czczącej rocznicę wielkiego oręża polskiego, tu w Warszawie, i wyróżnić wszystkich tych, którzy szczególnie dobrze służyli swojej Ojczyźnie, ale także uczcić tych, którzy za nią polegli – tymi słowami powitał zgromadzonych wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak na uroczystości wręczenia wyróżnień i odznaczeń, która odbyła się w piątek w Centrum Konferencyjnym WP.

W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego szef resortu obrony wyróżnił żołnierzy, byłych żołnierzy oraz oddziały i instytucje wojskowe wpisaniem ich zasług i osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” oraz nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”.

Za czyny zasługujące na najwyższe uznanie, świadczące o szczególnej ofiarności i odwadze oraz najszczytniejszych dokonaniach żołnierzy w umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej minister obrony narodowej wyróżnił 16 żołnierzy wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”. Wpisem do „Księgi” wyróżnianych zostało 5 oddziałów i instytucji wojskowych, które na przestrzeni lat swojego istnienia wykazały się szczególnymi osiągnięciami w wykonywaniu zadań służbowych. Wyróżnionym wręczono dyplomy pamiątkowe.


Wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” za wybitne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w czasie pokoju wyróżnieni zostali:

 • gen. dyw. w st. spocz. pil. Henryk Pietrzak - pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych,
 • gen. bryg. dr Krzysztof Motacki - szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego WP,
 • płk pil. Krzysztof Cur - dowódca 8 Bazy Lotnictwa Transportowego,
 • płk Kazimierz Dyński - szef Zarządu Operacyjnego J3 – zastępca szefa Sztabu Dowództwa Generalnego RSZ,
 • płk Krzysztof Kseń - szef szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa,
 • płk w st. spocz. prof. dr hab. inż. Henryk Madura - profesor Wojskowej Akademii Technicznej, kierownik Zakładu Techniki Podczerwieni i Termowizji Instytutu Optoelektroniki WAT,
 • płk Marek Orzechowski - zastępca szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP,
 • płk w st. spocz. prof. dr hab. Jacek Pawłowski - profesor Akademii Obrony Narodowej, Zakładu Podstaw Bezpieczeństwa Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON,
 • płk Krzysztof Radwan - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach,
 • płk rez. Zbigniew Romanowski - zastępca szefa Delegatury Departamentu Kontroli w Bydgoszczy;


Wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” za dokonanie czynów świadczących o ofiarności i odwadze w warunkach pełnienia czynnej służby wojskowej, a także podczas wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych oraz w przypadkach użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jak również udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych wyróżnieni zostali:

 • płk Leon Stanoch – zastępca szefa sztabu – szef oddziału operacyjnego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,
 • płk Marcin Szymański – szef Sztabu Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
 • ppłk Piotr Pytel - dowódca batalionu drogowo-mostowego 2 Pułku Inżynieryjnego,
 • szef pionu – zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych Jednostki Wojskowej GROM,
 • dowódca grupy Jednostki Wojskowej GROM;
 • pośmiertnie: śp. st. chor. Rafał Celebudzki – starszy podoficer kompanii zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód.


Wśród oddziałów i instytucji wojskowych, które wyróżnione zostały wpisaniem osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych, w czasie pokoju, a także podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w działaniach antyterrorystycznych znalazły się:

 • 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego,
 • 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku,
 • Jednostka Wojskowa GROM „Cichociemnych” w Warszawie,
 • Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Franciszka Sznajde w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.


Minister Obrony Narodowej wyróżnił również 43 żołnierzy tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”, za wybitne zasługi, w szczególności czyny świadczące o ofiarności i odwadze, znaczące osiągnięcia szkoleniowe lub dydaktyczne w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych lub uzbrojenia.

Odznaki tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” przyznano 10 żołnierzom:

 • gen. bryg. Jerzy Gut - dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych,
 • płk Mirosław Jeziorek - szef Oddziału Planowania Dowództwa Garnizonu Warszawa,
 • płk dr hab. Piotr Płonka - komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej,
 • płk Andrzej Stanulewicz - szef Oddziału Wsparcia Teleinformatycznego Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego WP
 • kmdr Sławomir Wiśniewski - dowódca Dywizjonu Okrętów Podwodnych,
 • ppłk Robert Stańczyk - szef Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu,
 • ppłk Krzysztof Pusz - dowódca grupy – szef techniki lotniczej 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego,
 • kpt. Rafał Kozigrodzki - dowódca 2 kompanii dowodzenia batalionu dowodzenia 10 Brygady Kawalerii Pancernej,
 • kpt. Jacek Wróblewski – oficer sekcji sztabu 10 Brygady Kawalerii Pancernej,
 • st. chor. szt. mar. Jacek Małkiewicz - podoficer specjalista Wydziału Działań Bieżących Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego,


Minister Obrony Narodowej wręczył także odznaczenia resortowe - złote medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, które otrzymali:

 • płk Marek Likos - szef Oddziału w Dowództwie Generalnym RSZ,
 • płk Adam Przygoda - dowódca 2 Pułku Saperów,
 • płk Dariusz Zawiliński - szef Oddziału Dowództwa Operacyjnego RSZ,
 • ppłk Adam Kocel - szef Wydziału 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,
 • ppłk Jacek Kopacz - starszy specjalista w Dowództwie Generalnym RSZ,
 • ppłk Grzegorz Lewandowski - adiunkt w Akademii Obrony Narodowej,
 • ppłk Mirosław Nowakowski - adiunkt w Wojskowej Akademii Technicznej,
 • mł. chor. Mirosław Jaczewski - samodzielny technik 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych,
 • pani Barbara Jarmołowicz - kustosz - kierownik Informatorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej.


Złote medale „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” otrzymali:

 • płk Artur Strużyk - szef Oddziału Sieci Informatycznych Inspektoratu Systemów Informacyjnych,
 • ppłk Mariusz Hocyk - szef Wydziału Personalnego Dowództwa Operacyjnego RSZ,
 • ppłk Krzysztof Mucha - dowódca batalionu w 1 Brygadzie Pancernej,
 • ppłk Sławomir Ratyński - starszy specjalista w Zespole Prasowym Sztabu Generalnego WP,
 • ppłk Wiesław Telacki - szef Sztabu 2 Pułku Rozpoznawczego,
 • mjr Michał Łygan - szef Sekcji Jednostki Wojskowej NIL,
 • st. chor. szt. Konrad Kaczmarz - podoficer specjalista Wydziału Prasowego Dowództwa Garnizonu Warszawa,
 • st. chor. szt. Andrzej Zakrzewski - starszy podoficer specjalista w Dowództwie Generalnym RSZ,
 • chor. Dariusz Malerowicz - kierownik sekcji personalno-organizacyjnej Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu,
 • pani Renata Borkowska - starszy specjalista w Dowództwie Generalnym RSZ.


Ponadto, podczas uroczystości czterech polskich żołnierzy zostało odznaczonych amerykańskimi medalami nadanymi decyzją Sekretarza Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Gen. bryg. Andrzej Knap - zastępca szefa Sztabu w Eurokorpusie we Francji oraz gen. bryg. Marek Sokołowski - zastępca dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej odznaczeni zostali medalem Legion of Merit. Płk rez. Mieczysław Karpiel, były główny specjalista Dowództwa Operacyjnego SZ oraz kpt. Damian P. Piórko - oficer Sekcji Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu otrzymali medale „Commendation Medal”.

Dodatkowo, za wzorowy pokaz umiejętności lotniczych pamiątkowym ryngrafem wicepremier, minister obrony narodowej uhonorował mistrza pilotażu samolotu MiG-29 kpt. pil. Adriana Rojka – dowódcę klucza z 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Podczas uroczystości gen. dyw. Wiesław Grudziński – Dowódca Garnizonu Warszawa został odznaczony „Złotym Medalem dla Policji” przez Komendanta Głównego Policji – gen. insp. Krzysztofa Gajewskiego.

Źródło: DKS MON

PZ

autor zdjęć: Jarosław Wiśniewski

dodaj komentarz

komentarze

~ex-żołnierz
1439572140
Przyznają i wręczają sobie medaliki za cokolwiek byle wręczyć i byle dostać. Ja po 2zmianach w A-stanie dostałem jedną gwiazdę a-stanu (prawie najniższa wartość jeśli chodzi o wszelkie medale w kraju), a po kolejnej zmianie dwójeczki już nie. Brawo :)
B8-03-E0-A3

Pamiętajmy o grobach bohaterów Niepodległej
Wizja marszałka prysła w Rydze
Brunssum, or welcome to the Netherlands
Niezwykłe spotkanie weteranów afgańskiej misji
Szczyt USA–Korea bez porozumienia
Rusza program „cyber.mil z klasą”
Generała Andersa akces do NATO
Nowi generałowie w Wojsku Polskim
Podwyżki dla pracowników wojska
Jastrzębie dyscyplinują rosyjskie myśliwce
General Anders Joins NATO
Kampania wyborcza poza armią
W Warszawie rozmawiano o pokoju na Bliskim Wschodzie
Step ahead in a different world
US Army od kuchni
12 Brygada 20 lat w NATO
Okrętowa grupa zadaniowa ćwiczyła na Bałtyku
Steering Awareness
Spotkanie ministrów obrony państw NATO
Drugie życie Wilczego Szańca
Żołnierz poprowadził reprezentację lekkoatletów do triumfu w mistrzostwach Europy
Urodziny „Zo”– napisz scenariusz o życiu generał Zawackiej
Rok intensywnych ćwiczeń
Jastrzębie widzą w ciemności
Wybieramy mistrzów sportu powszechnego w 2018 roku
Trzecia Setka Komandosa
Mogiły bohaterów pod szczególną ochroną
Brąz Rudyka w mistrzostwach świata w kolarstwie torowym
Jak uzdrowić zbrojeniówkę?
„Northern Sojourn ’19” z Polakami
Polacy dzielą się doświadczeniem logistycznym
201 maratonów w 201 krajach
W poszukiwaniu fregat ekspedycyjnych
19 medali żołnierzy
Szef MON-u z wizytą w Chorwacji
Mistrzynie z Glasgow w szeregach armii
A Biting and Tracking Commando
Cel – bezpieczna Europa
Co dalej w relacjach z Iranem po konferencji bliskowschodniej?
Unijny dyżur grupy bojowej V4 w 2023 roku
Chemicy z Polski i USA przygotowują się do wspólnych ćwiczeń
Pogromcy czołgów poszukiwani
Szef NATO w Warszawie
To był realny plan odbudowy Polski
Pancerna walka w mieście
Wnioski z „Anakondy ‘18”
Będą testy pocisków zakazanych traktatem INF
PGZ wyremontuje ORP „Czernicki”
W Brukseli o bezpieczeństwie
Fuzja w ramach PGZ
MP5: pierwszy z NATO
MON uspokaja: „Wisła” zgodnie z harmonogramem
Panie bez taryfy ulgowej
Trening na wieżowcu i nad wodą
Artylerzyści na „Dynamic Front ‘19”
Wynagrodzenia podchorążych po nowemu
„Gra o tron”, sezon I – Dymitriada
„Zoom na proobronność”
Żołnierze gotowi do misji „Sophia”
PKW „Pułaski”: pierwszy sprawdzian w zespole NATO

Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Żandarmeria Wojskowa Inspektorat Uzbrojenia Inspektorat Implementacji
Innowacyjnych Technologii Obronnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO