moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Wyróżnienia z okazji wojskowego święta

Wpisami do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” oraz odznaczeniami zostali uhonorowani wyróżniający się żołnierze, jednostki i instytucje wojskowe. – Sytuacja wokół granic Polski wymusiła, by z największą powagą traktować sprawy bezpieczeństwa. To był rok szczególnie intensywnych ćwiczeń i ogromnego wysiłku – podkreślał minister obrony Tomasz Siemoniak.


– Jest mi niezmiernie miło spotkać się z Wami w przeddzień święta Wojska Polskiego, w przeddzień 95. rocznicy wielkiej bitwy – Bitwy Warszawskiej, czczącej rocznicę wielkiego oręża polskiego, tu w Warszawie, i wyróżnić wszystkich tych, którzy szczególnie dobrze służyli swojej Ojczyźnie, ale także uczcić tych, którzy za nią polegli – tymi słowami powitał zgromadzonych wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak na uroczystości wręczenia wyróżnień i odznaczeń, która odbyła się w piątek w Centrum Konferencyjnym WP.

W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego szef resortu obrony wyróżnił żołnierzy, byłych żołnierzy oraz oddziały i instytucje wojskowe wpisaniem ich zasług i osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” oraz nadaniem tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”.

Za czyny zasługujące na najwyższe uznanie, świadczące o szczególnej ofiarności i odwadze oraz najszczytniejszych dokonaniach żołnierzy w umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej minister obrony narodowej wyróżnił 16 żołnierzy wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”. Wpisem do „Księgi” wyróżnianych zostało 5 oddziałów i instytucji wojskowych, które na przestrzeni lat swojego istnienia wykazały się szczególnymi osiągnięciami w wykonywaniu zadań służbowych. Wyróżnionym wręczono dyplomy pamiątkowe.


Wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” za wybitne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w czasie pokoju wyróżnieni zostali:

 • gen. dyw. w st. spocz. pil. Henryk Pietrzak - pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych,
 • gen. bryg. dr Krzysztof Motacki - szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego WP,
 • płk pil. Krzysztof Cur - dowódca 8 Bazy Lotnictwa Transportowego,
 • płk Kazimierz Dyński - szef Zarządu Operacyjnego J3 – zastępca szefa Sztabu Dowództwa Generalnego RSZ,
 • płk Krzysztof Kseń - szef szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa,
 • płk w st. spocz. prof. dr hab. inż. Henryk Madura - profesor Wojskowej Akademii Technicznej, kierownik Zakładu Techniki Podczerwieni i Termowizji Instytutu Optoelektroniki WAT,
 • płk Marek Orzechowski - zastępca szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP,
 • płk w st. spocz. prof. dr hab. Jacek Pawłowski - profesor Akademii Obrony Narodowej, Zakładu Podstaw Bezpieczeństwa Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON,
 • płk Krzysztof Radwan - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach,
 • płk rez. Zbigniew Romanowski - zastępca szefa Delegatury Departamentu Kontroli w Bydgoszczy;


Wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” za dokonanie czynów świadczących o ofiarności i odwadze w warunkach pełnienia czynnej służby wojskowej, a także podczas wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych oraz w przypadkach użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jak również udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych wyróżnieni zostali:

 • płk Leon Stanoch – zastępca szefa sztabu – szef oddziału operacyjnego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,
 • płk Marcin Szymański – szef Sztabu Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
 • ppłk Piotr Pytel - dowódca batalionu drogowo-mostowego 2 Pułku Inżynieryjnego,
 • szef pionu – zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych Jednostki Wojskowej GROM,
 • dowódca grupy Jednostki Wojskowej GROM;
 • pośmiertnie: śp. st. chor. Rafał Celebudzki – starszy podoficer kompanii zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód.


Wśród oddziałów i instytucji wojskowych, które wyróżnione zostały wpisaniem osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych, w czasie pokoju, a także podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w działaniach antyterrorystycznych znalazły się:

 • 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego,
 • 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku,
 • Jednostka Wojskowa GROM „Cichociemnych” w Warszawie,
 • Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. Franciszka Sznajde w Warszawie,
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.


Minister Obrony Narodowej wyróżnił również 43 żołnierzy tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”, za wybitne zasługi, w szczególności czyny świadczące o ofiarności i odwadze, znaczące osiągnięcia szkoleniowe lub dydaktyczne w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych lub uzbrojenia.

Odznaki tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” przyznano 10 żołnierzom:

 • gen. bryg. Jerzy Gut - dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych,
 • płk Mirosław Jeziorek - szef Oddziału Planowania Dowództwa Garnizonu Warszawa,
 • płk dr hab. Piotr Płonka - komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej,
 • płk Andrzej Stanulewicz - szef Oddziału Wsparcia Teleinformatycznego Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego WP
 • kmdr Sławomir Wiśniewski - dowódca Dywizjonu Okrętów Podwodnych,
 • ppłk Robert Stańczyk - szef Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu,
 • ppłk Krzysztof Pusz - dowódca grupy – szef techniki lotniczej 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego,
 • kpt. Rafał Kozigrodzki - dowódca 2 kompanii dowodzenia batalionu dowodzenia 10 Brygady Kawalerii Pancernej,
 • kpt. Jacek Wróblewski – oficer sekcji sztabu 10 Brygady Kawalerii Pancernej,
 • st. chor. szt. mar. Jacek Małkiewicz - podoficer specjalista Wydziału Działań Bieżących Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego,


Minister Obrony Narodowej wręczył także odznaczenia resortowe - złote medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, które otrzymali:

 • płk Marek Likos - szef Oddziału w Dowództwie Generalnym RSZ,
 • płk Adam Przygoda - dowódca 2 Pułku Saperów,
 • płk Dariusz Zawiliński - szef Oddziału Dowództwa Operacyjnego RSZ,
 • ppłk Adam Kocel - szef Wydziału 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,
 • ppłk Jacek Kopacz - starszy specjalista w Dowództwie Generalnym RSZ,
 • ppłk Grzegorz Lewandowski - adiunkt w Akademii Obrony Narodowej,
 • ppłk Mirosław Nowakowski - adiunkt w Wojskowej Akademii Technicznej,
 • mł. chor. Mirosław Jaczewski - samodzielny technik 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych,
 • pani Barbara Jarmołowicz - kustosz - kierownik Informatorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej.


Złote medale „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” otrzymali:

 • płk Artur Strużyk - szef Oddziału Sieci Informatycznych Inspektoratu Systemów Informacyjnych,
 • ppłk Mariusz Hocyk - szef Wydziału Personalnego Dowództwa Operacyjnego RSZ,
 • ppłk Krzysztof Mucha - dowódca batalionu w 1 Brygadzie Pancernej,
 • ppłk Sławomir Ratyński - starszy specjalista w Zespole Prasowym Sztabu Generalnego WP,
 • ppłk Wiesław Telacki - szef Sztabu 2 Pułku Rozpoznawczego,
 • mjr Michał Łygan - szef Sekcji Jednostki Wojskowej NIL,
 • st. chor. szt. Konrad Kaczmarz - podoficer specjalista Wydziału Prasowego Dowództwa Garnizonu Warszawa,
 • st. chor. szt. Andrzej Zakrzewski - starszy podoficer specjalista w Dowództwie Generalnym RSZ,
 • chor. Dariusz Malerowicz - kierownik sekcji personalno-organizacyjnej Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu,
 • pani Renata Borkowska - starszy specjalista w Dowództwie Generalnym RSZ.


Ponadto, podczas uroczystości czterech polskich żołnierzy zostało odznaczonych amerykańskimi medalami nadanymi decyzją Sekretarza Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Gen. bryg. Andrzej Knap - zastępca szefa Sztabu w Eurokorpusie we Francji oraz gen. bryg. Marek Sokołowski - zastępca dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej odznaczeni zostali medalem Legion of Merit. Płk rez. Mieczysław Karpiel, były główny specjalista Dowództwa Operacyjnego SZ oraz kpt. Damian P. Piórko - oficer Sekcji Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu otrzymali medale „Commendation Medal”.

Dodatkowo, za wzorowy pokaz umiejętności lotniczych pamiątkowym ryngrafem wicepremier, minister obrony narodowej uhonorował mistrza pilotażu samolotu MiG-29 kpt. pil. Adriana Rojka – dowódcę klucza z 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Podczas uroczystości gen. dyw. Wiesław Grudziński – Dowódca Garnizonu Warszawa został odznaczony „Złotym Medalem dla Policji” przez Komendanta Głównego Policji – gen. insp. Krzysztofa Gajewskiego.

Źródło: DKS MON

PZ

autor zdjęć: Jarosław Wiśniewski

dodaj komentarz

komentarze

~ex-żołnierz
1439572140
Przyznają i wręczają sobie medaliki za cokolwiek byle wręczyć i byle dostać. Ja po 2zmianach w A-stanie dostałem jedną gwiazdę a-stanu (prawie najniższa wartość jeśli chodzi o wszelkie medale w kraju), a po kolejnej zmianie dwójeczki już nie. Brawo :)
B8-03-E0-A3

Piknik ze smakiem
 
Gen. Błazeusz na wysokim stanowisku w NATO
Jedna misja, jeden zespół
Przysięga śląskich terytorialsów
Kobiety w armii chcą mieć piłkarską reprezentację
Święto Wojska Polskiego – relacja na żywo
A Wave of Alliances
Warszawa walczy, wracamy
Polscy lekkoatleci mistrzami Europy
Zmiany emerytalne dla żołnierzy
Rivalry on Closed Sea
Spełniliśmy swój obowiązek
Najpierw „Sonda”, później promocja
Czarny odchodzi do cywila
Świętuj z wojskiem na piknikach!
Sprawdzają Brutusa
High Confidence Operations
Terytorialsi na poligonie w Wędrzynie
Amerykańska przyszłość WZL
„Operacja Wuhan”: Spadochroniarstwo
W NATO o zwiększeniu obecności militarnej USA w Polsce
Zmiany w kształceniu przyszłych kaprali
Łask ponownie z dyżurem bojowym
Zielonka dla Patriotów
Obrady Rady Unii Europejskiej
Desant z transportowca-giganta
Szykują się zmiany w wojskowych emeryturach
„Agile Spirit”. Gruziński sprawdzian LITPOLUKRBRIG
Cienka niebieska linia
Najpierw czekanie, potem pośpiech
Wozy amunicyjne do Raków
„Pułaski” wrócił do kraju
Wojna wywiadów
Nowelizacja ustawy o weteranach w Sejmie
Rozpoczynamy nową erę
Wielofunkcyjny scyzoryk
Zmiana ustawy o weteranach trafiła do Sejmu
Przez krew zdobyty Śląsk
Szukamy następcy Herculesa
Od sojusznika do kata
Strzelać nauczyłem się sam
Terytorialsi – ćwiczą i pomagają
Festyn Komandosa w Dziwnowie już w najbliższy weekend
Posłowie o kondycji polskiego przemysłu obronnego
Polscy żołnierze otworzą w Libanie nowy rozdział
A Torn Subcontinent
Blitzkrieg na stepach Mongolii
„Operacja Wuhan”: Biegi na orientację
Prezydent przedłużył misję „Sophia”
Śladami Pierwszej Pancernej
W Polsce będzie więcej żołnierzy z USA
XV Bieg Katorżnika – najbardziej błotnista edycja
Pętla dla terytorialsów z Wielkopolski
„Operacja Wuhan”: Judo mężczyzn
Preselekcja u komandosów
Irańskie szachy

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Inspektorat Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO