Wojska rozpoznawcze - oczy i uszy dowódcy

Zdobyć, zebrać, przeanalizować i rozpowszechnić. Tak można w telegraficznym skrócie przedstawić zadania stojące przed jednym z najważniejszych rodzajów wojsk na polu walki, czyli wojskami rozpoznawczymi. To w ich strukturze funkcjonują pododdziały dalekiego rozpoznania, walki radioelektronicznej i rozpoznania obrazowego, które dostarczają wiarygodnych i aktualnych informacji o przeciwniku i terenie, by dowódcy mogli podejmować decyzje skutkujące osiągnięciem zakładanych celów działań bojowych.

Choć przez wieki narzędzia, którymi posługiwali się żołnierze zwiadowcy, ewoluowały, by w końcu zastąpiły je nowocześniejsze systemy rozpoznania, wymagania pozostały niezmienne, czyli informacja musi być aktualna, wiarygodna i dokładna oraz dostarczona w czasie rzeczywistym. Dane zdobyte przez zwiadowców z pomocą zmysłów oraz z zastosowaniem tradycyjnych środków optycznych są już niewystarczające. Dlatego też sięga się po nowoczesne systemy elektroniczne zawieszone w przestrzeni powietrznej (kosmicznej), by analitycy mieli lepszy wgląd w ugrupowanie przeciwnika, co zwiększa świadomość sytuacyjną decydentów i dowódców wszystkich poziomów dowodzenia. Rozpoznanie wojskowe należy dzisiaj postrzegać przez pryzmat walki informacyjnej, której celem jest zdobywanie wiadomości, zakłócanie procesów informacyjnych przeciwnika oraz obrona informacyjna.

Niniejsze wydanie „Przeglądu Sił Zbrojnych”, które mamy zaszczyt oddać w Państwa ręce, zostało poświęcone przede wszystkim problematyce rozpoznania. Swoją wiedzą na ten temat podzielił się między innymi płk dypl. Marcin Frączek, który zapoznaje z procesem rozpoznawczego przygotowania środowiska operacyjnego. Z kolei płk dr inż. Rafał Dąbrowski przybliża zagadnienia satelitarnego rozpoznania obrazowego. Natomiast płk rez. dr hab. inż. Waldemar Schefss omawia na podstawie własnych doświadczeń kierunki rozwoju sił i środków walki radioelektronicznej, a kmdr por. rez. Grzegorz Kolański przybliża zagadnienie prowadzenia rozpoznania na morzu. Polecam Państwa uwadze również artykuły: prof. dr. hab. Marka Wrzoska o rosyjskiej strefie antydostępowej, dr Zofii Marciniak o walce informacyjnej i dr hab. Agnieszki Szczygielskiej o zarządzaniu wiedzą w wybranych armiach.
Absolwenci Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w dziale Najlepszy artykuł podejmują wątek dotyczący rozpoznania z wykorzystaniem powietrznych platform bezzałogowych.

Inne artykuły niewymienione w tym krótkim wprowadzeniu do numeru również są warte przestudiowania. Wnioski wyciągnięte z ich analizy niech przyczyniają się do zwiększania sprawności procesów decyzyjnych.

Zachęcam do lektury!

REKLAMA

Krzysztof Wilewski, redaktor wydawniczy „Przeglądu Sił Zbrojnych”

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO