Wsparcie inżynieryjne

Oddziały inżynieryjne, które w większości składały się z saperów, pontonierów i minerów, pojawiły się w Polsce już w 1576 roku. Pierwszym stałym pododdziałem wojsk inżynieryjnych był utworzony na podstawie uchwały sejmowej z 1764 roku batalion pionierów zwany milicją mostową. Z chwilą powstania masowych armii wiele uwagi zwracano zarówno na fortyfikacje polowe, jak i na maskowane zapory minowe oraz innego rodzaju zapory inżynieryjne.

Z kolei I wojna światowa i jej pozycyjny charakter wymusiły budowę zapór z drutu kolczastego oraz rozbudowę fortyfikacyjną pasów obrony. Natomiast w trakcie II wojny światowej zaczęto wykorzystywać na dużą skalę miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne, które z chwilą przejścia do natarcia należało wykryć i zneutralizować. Ten ogrom zadań w oczywisty sposób spadł na barki pododdziałów wojsk inżynieryjnych walczących armii. Zakończenie wojny nie zwolniło żołnierzy tego rodzaju wojsk z wykonywania zadań związanych z rozminowywaniem kraju i przywracaniem wcześniej zaminowanych terenów do pokojowej eksploatacji. Wykonują je również dzisiaj.

W niniejszym wydaniu „Przeglądu Sił Zbrojnych” znajdą Państwo pakiet artykułów poświęconych wsparciu inżynieryjnemu innych rodzajów wojsk. Prezentujemy także opracowania dotyczące zadań podejmowanych w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Swoją wiedzą na ten temat podzielili się m.in.: płk dr Artur Talik, ppłk Piotr Kranz, płk Piotr Wojtkowiak, płk Grzegorz Grobel, kpt. Paweł Maleszyk, ppłk Mariusz Kiernicki, mjr Krzysztof Patulski oraz mjr dr inż. Damian Zalewski.

Szczególnej uwadze chciałbym polecić materiały odnoszące się do problematyki działań nieregularnych oraz specyficznych środowisk walki.

Publikujemy również opracowania przysłane na konkurs z cyklu Najlepszy Artykuł. W tym numerze PSZ są to prace mjr. dypl. SZRP Jacka Zonia i mjr. dypl. SZRP Leszka Wereszczyńskiego. Zachęcam także do lektury opracowania traktującego o informatycznym wsparciu procesów eksploatacji sprzętu wojskowego. Zamieszczamy ponadto opracowania dotyczące walki z epidemią koronawirusa.

Życzę miłej lektury!

REKLAMA

Krzysztof Wilewski, redaktor wydawniczy „Przeglądu Sił Zbrojnych”

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Inspektorat Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO